Psaní webu

Psaní webu, pravidla psaní, pomocná ruka, jak jsem začínal, WWW

Pozadí a přechody Vyskakovací menu

Jak začít?

Nejlepší je začít se selským rozumem a od nejjednodušších prvků, které je třeba si osvojit. Jedná se o jednoduché elementy: p, h1-6, img, a, ul, ol, li. Pro správné rozložení a strukturu stránky jsou důležité prvky: html, body, header, nav, article, section, aside a footer.

podstavec, začíná na nové řádce
h1 - h6Nadpisy od 1. do 6. úrovně
imgObrázek
aOdkaz
ulRůzný seznam
olČíslovaný seznam
liPrvek seznamu

Rozvržení webu

Vzhledem k obsahu webu je namístě promyslet rozvržení , zpracování a vzhled stránek. Bod nad kterým se dá probádat hodně času, nicméně platí jako vždy pravidlo, že jednodušší je lepší. Jednoduché rozvržení zaručí také jednoduchou správu a zvládnutelnost pro programátora.

Typické a jednoduché rozložení je na obr. A a oproti tomu komplexnější řešení prezentuje obr. C.

Obr. A - jednoduché
Obr. B - levý panel
Obr. C - panely na obou stranách

Mě osobně se nejvíce líbí pouze horní panel v podobě hlavičky s logem a základnímy odkazy. V hlavičce by mělo býti reprezentativní logo charakterizující web a jeho obsah, takové logo je použito jako odkaz na hlavní stránku.

Struktura webu

Struktura složky webové stránky může být zrealizována podle stvořitelovi fantazie. Obrázky mohou být oddělené do vlastní složky, zvláštní soubory mohou být také ve svém a zanořovat adresáře můžeme podle potřeby. Soubory se mohou jmenovat libovolně až na pár pravidel:

Vybírání vzhledu

Vybíráním barev a hraním si s odstíny strávím klasicky celou věčnost, je to totiž to nejdůležitější. I zde platí pravidlo, že v jednoduchosti je síla. Váhal jsem mezi tmavým anebo světlým pozadím a obojí má své mouchy. Na tmavším pozadí lépe vyniknou barvy, ale je špatně čítelné popředí z displeje na slunci. Bílé pozadí má své kouzlo, ale v některých případech působí moc jednoduše a tuctově.

Na černém pozadí je text perfektně čitelný pouze při menším okolním osvětlením, na slunci je nečitelný.

Barevné odstíny

Odstíny černé a bílé

Barevný text má úplné barvy a vyniknou všechny odstíny.

Na světlém pozadí je text čitelný kdykoli a je neovlivněný okolním světlem. Ve tmě více oslňuje.

Barevné odstíny

Odstíny černé a bílé

Barevný text má světlejší barvy a nevyniknou světlé odstíny.

Pomocná ruka

S nulovými znalostmi jsem se nechal inspirovat ze stránek www.jak­psatweb.cz, které se mi velmi zalíbily a naplnily mě chutí tvořit. Po nabytí nějakých základních znalostí jsem se začal zajímat o hlubší informace. Dobrou oporou byla také stránka www.ječas.cz a w3schools.com.

Velmi nápomocna mi byla kniha od autorů E. Castro, B. Hyslop HTML5 a CSS3 - názorný průvodce tvorbou WWW stránek. Kniha doplnila mé znalosti, utřídila a vyjasnila pojmy.