Raspberry GPIO

Raspberry a GPIO rozhraní s programovatelnými vstupy/výstupy

www.raspberrypi.org­/documentation
Program Te­plo­ta a LED

O GPIO rozhraní

GPIO(General-purpose input/output) rozhraní na Raspberry nabízí programování ovládání vstupů, výstupů a jejich reakcí. Díky GPIO si můžeme připojit k Raspberry příslušenství a udělat z něho parádní projekt. GPIO rozhraní obsahuje piny, které mají předurčený nebo volitelný účel. Několik pinů je s napětím 3,3V a 5V (viz. obrázek), zatímco logické piny pojmou maximálně jednotných 3,3V.

Jednotlivé piny

Výpis nástroje pinout

Piny GPIO kromě danných 3V, 5V a GND mohou mít různé využití.

Pozor si musíme dát na zatížení, kterého Raspberry moc neunese. Pro připojování modulů a jiných udělátek se doporučuje napájet přídavným stejnosměrným zdrojem napětí.

Jak progra­movat GPIO?

GPIO rozhraním zadáváme instrukce díky skriptovacímu programovacímu jazyku Python. Vytvoříme tedy „skript“, ve kterém nahrajeme knihovnu Python, taková knihovna je souborem funkcí a úkonů k programování.

Programování v jednot­livých OS

Postupy k programování se v jednotlivých systémech drobně liší. Mám odzkoušené pouze systémy Linux.

GPIO funguje na operačních systémech:

Musí být nainstalovaný Python a knihovna gpio zero.