Skryté soubory a složky

Vysvětluje význam, princip a značení skrytých souborů

Proč skryté soubory?

Pro uživatele znamenají skryté soubory ochranu před nechtěnými zásahy do konfiguračních i jiných důležitých souborů. Skryté soubory a složky domovského adresáře obsahují převážně nastavení a důležité soubory se kterými se nemanipuluje. Používáme pro zpřehlednění a orientaci v procházení souborů.

Krycí znak

Skryté soubory a složky se rozlišují „krycím“ znakem tečka. V praxi to vypadá jako na obrázku. Tečka před názvem souboru a nebo složky způsobí chápání zobrazení systémem jako skryté a běžně neviditelné.

.skryté

Zobrazení skrytých souborů a složek

V prohlížečích souborů lze aktivovat/deaktivovat zobrazení skrytých souborů a složek.

Klávesová zkratka bývá časo Ctrl + h.