UFW

Program pro správu síťového filtru a firewallu

Úvodem

Tento program je vhodný pro správu firewallu v operačním systému Linux a zaměřuje se na poskytnutí rozhraní jednoduchého na ovládání pro uživatele.

Možnosti

Skladba pravidel

Uživatel může specifikovat pravidla, která používají jednoduchou skladbu anebo úplnou skladbu. Jednoduchá skladba je specifikace portu a volitelně protokol, které jsou povolené nebo zakázané. Obě skladby obsahují komentář pro pravidlo.

Příklady jednoduchých skladeb pravidel:

Integrace aplikací

UFW podporuje integraci aplikací čtením z profilů umístěných v /etc/ufw/applications.d. Pro seznam jmen známých aplikací použijeme:

ufw app list

Informace o dané aplikaci získáme příkazem:

ufw app info jméno

Standartní politika aplikací je skip (přeskočit). Můžeme specifikovat jinou politiku jako povolit a popřít.

ufw app default deny

Jestliže se nějaký profil aplikace upravoval, může se hodit pžíkaz pro aktualizaci aplikace:

ufw app update jméno