Systemctl

Nástroj pro správu běžících služeb a démonů

Úvodem

Ovládá démony, služby a programy běžící v pozadí.

Atributy

Jednotlivé atributy se zapisují za příkaz systemctl, který pak může vypadat následovně:

sudo systemctl enable NetworkManager.service