PCManFM

Správce souborů pro náročné uživatele i začínající

wiki.lxde.org/en/PCManFM
Zdrojový kód

Úvodem

PCManFM je odlehčený správce souborů založený na knihovnách GTK+. Podporuje zobrazení dvou panelů, karty, záložky, miniatury, připojené svazky, zobrazuje aplikace, spravuje plochu a mnohé další. Autor udává start do jedné sekundy. Je výchozím správcem souborů v odlehčeném prostředí LXDE.

Možnosti

Po nainstalování máme k dispozici dokumentaci pomocí příkazů:

man pcmanfm
pcmanfm --help

Správa plochy

PCManFM je také manažerem plochy. To znamená vykreslení nějakého pozadí a zobrazení ikon z adresáře plochy. K aktivaci režimu správy plochy je třeba spustit pcmanfm s atributem --desktop. Další možnost, která ovlivní tento režim je --one-screen. Změnit parametry u běžícího manažera plochy můžeme spuštěním pcmanfm s atributem --desktop-pref.

pcmanfm --desktop

Když PCManFM spravuje plochu, zobrazuje na ni ikony. Vzhled ikon odpovídá ikonovému zobrazení v okně pcmanfm s tím rozdílem, že ikony na ploše si pamatují svou pozici. Jestliže máte více jak jeden monitor, ikony i pozadí se objeví na každém z nich. Pozice ikon jsou individuální pro každý monitor.

Nastavení

Typicky je nastavení umístěné v adresáři .config domovského adresáře uživatele. V tomto adresáři jsou mimojiné soubory pcmanfm.conf, který obsahuje obecné nastavení programu a desktop-items-0.conf, který uchovává informace o nastavení plochy.

.config/pcmanfm/
desktop-items-0.conf
pcmanfm.conf