OpenSSH

Klient a server pro vzdálené zabezpečené přihlášení a přenos souborů v systémech Linux(i Windows).


Co je protokol SSH?

SSH nebo někdy také OpenSSH je protokol a nástroj sloužící k zabezpečenému připojení počítačů propojených v síti. Díky SSH se můžete šifrovaně spojit s jiným počítačem a ovládat ho. Dokáže také přesměrovat X a zvládá IP adresy V6. Spojení se dá komprimovat pro dosažení rychlejšího přenosu na pomalých připojeních.

Jak se připojit?

Jako první je potřeba zprovoznit sshd server na vzdáleném počítači s nastavením potřebných parametrů. Umístění konfiguračního souboru pro sshd závisí na distribuci Linux a nebo také operačním systému.

Připojení ke vzdálenému počítači provedeme příkazem ssh a poté následuje jméno uživatele, zavináč a IP adresa vzdáleného počítače.

Lokální počítač

ssh uzivatel@ipadresavzdalenehoPC

Připojení z Windows díky PuTTY

Z operačího systému Windows se lze bez problémů připojit na jakýkoli SSH server, který je dostupný v síti anebo přes internet. To vše umožní klasický program PuTTY, který je volně ke stažení.

Pro připojení stačí znát opět uživatele a adresu počítače.

Přihlášení klíčem

Pokud se chceme přihlašovat ke vzdálenému počítači pomocí klíče, musíme si jej vygenerovat na lokálním počítači příkazem ssh-keygen. Při tvorbě klíče zadáme ještě heslo, abychom zvýšili svou bezpečnost. Jestliže při vytváření klíče heslo nezadáme a necháme jej prázdné, budeme se přihlašovat bez hesla. Pokud jsme vygenerovali klíč, musíme ho nahrát do vzdáleného počítače příkazem ssh-copy-id a opět následuje jméno uživatele, zavináč a IP adresa vzdáleného počítače.

Vzdálený počítač - server

V nastavení serveru musí být parametry:

Lokální počítač - klient

Pokud běží vzdálený server, můžu na lokálním počítači udělat sérii příkazů pro vytvoření klíče a odeslání klíče do vzdáleného stroje.

ssh-keygen
ssh-copy-id uzivatel@ipadresavzdalenehoPC

Parametry nastavení