Dwm

Dynamický správce oken pro X

dwm.suckless.org/
Zdrojový kód Mé nastavení

Úvodem

Dwm je dynamický správce oken pro X. Rozložení zobrazení oken je rovněž dynamické a zobrazuje v závislosti na aplikacích a úlohách. Ovládá okna v režimech:

V dlaždicovém rozložení jsou okna dělena do hlavní a stohovatelné oblasti. Hlavní oblast obsahuje okna vyžadující nejvíce pozornosti a stohovatelná část obsahuje všechna ostatní okna. V plovoucím rozložení se mohou okna pohybovat volně a mít libovolnou velikost. V rozložení monoklu jsou okna zvětšena na velikost obrazovky. Dialogová okna jsou vždy plovoucí bez ohledu na aktivní rozložení.

Okna jsou seskupována pomocí tagů. Každé okno může být označeno s jedním nebo více tagy. Výběrem nějakého tagu se zobrazí všechna okna s těmito tagy.

Každá obrazovka obsahuje malý panel, který ukazuje všechny dostupné tagy, rozložení, název aktuálního okna a text zobrazený ze jména okna. Plovoucí okno je zobrazeno prázdným čtverečkem a maximalizované plovoucí okno prezentuje vyplněný čtvereček před názvem okna. Vybrané tagy jsou barevně odlišené. Tagy zaměřených oken jsou označeny vyplněným čtverečkem v horním levém rohu, zatímco tagy aplikované do jednoho nebo více oken jsou označeny prázdným čtverečkem.

Nastavení

Nastavení dwm se provádí pouze při vlastní kompilaci programu a tedy jen jednou při instalaci. Hlavní nastavení je v souboru config.h a výchozí nastavení v souboru config.def.h.

config.def.h
config.h

Moje nastavení

Výchozí barvy jsou modrá a tmavě šedá, pozadí mám rád černé. Pro monitoring systému používám Conky.
Více
Můj konfigurační soubor používám pro verzi 6.1
Stáhnout