Dosbox

Dosbox je výborný pro emulaci DOS, můžeme s ním hrát staré DOSové hry a spouštět programy, dovede připojit i CD-ROM

Úvodem o Dosboxu

Chcete si zahrát DOSové hry na linuxovém anebo unixovém počítači? Není lepší volba jako Dosbox. Je skvělý v používání software pro DOS, postará se o nastavení běhu procesoru, zvuku, hardware, ale i připojení k síti a namountování obrazů disků. Spouští se ze správce souborů anebo příkazem dosbox a cestou ke spouštěcímu souboru.

dosbox
Volcov Commander alias VC jako správce souborů v DOSU
DOOM 2
Grand Theft Auto 1
Wizardry 7
Civilization 1

Instalace Dosboxu

Stačí nainstalovat balíček dosbox.

Alpine Linuxapk add dosbox
Arch Linuxpacman -S dosbox
FreeBSDports
OpenSUSEzypper install dosbox
Ubuntu/Debianapt-get install dosbox

Nastavení

Nastavení se nachází v domovském adresáři v souboru .dosbox.conf.

~/.dosbox.conf

Verze 0.74-3 vytvoří automaticky konfigurační soubor v umístění:

~/.dosbox/dosbox-0.74-3.conf

České klávesy

Pro rozložení českých kláves vložíme pod kategorii [dos] parametr keyboardlayout=CZ:

[dos]
#      xms: Enable XMS support.
#      ems: Enable EMS support.
#      umb: Enable UMB support.
# keyboardlayout: Language code of the keyboard layout (or none).

xms=true
ems=true
umb=true
keyboardlayout=CZ

Připojení umístění jako disku

Pro připojení adresáře například s hrami použijeme příkaz MOUNT, který připojí adresář DOS jako jednotku C:.

[autoexec]
MOUNT C: /home/uzivatel/DOS
C:

Připojení .iso obrazu jako CD-ROM

Pro připojení .iso obrazu disku musíme mít umístěný soubor lokálně v Dosboxu, to znamená mít připojené umístění s .iso souborem. V předchozím případě jsme si připojili adresář DOS, předpokládejme, že obsahuje také .iso obraz disku s názvem hry.iso. Příkaz pro připojení bude:

[autoexec]
IMGMOUNT E C:\HRY.ISO -T iso

Automatické spuštění příkazu

Automatický start některých aplikací může být velmi užitečný, můžeme odstartovat například správce souborů, který mnohé usnadní.

Předpokládejme, že jsme si připojili adresář, který obsahuje správce souborů VC, jako jednotku C: v předchozím případě. Pak stačí pomocí příkazu CD přejít do adresáře a spustit program:

[autoexec]
cd VC
vc.com

Vykreslování obrazu

Pro vykreslení obrazu lze vybírat z mnoha způsobů provedení, výsledný obraz může být hezčí, ale i náročnější na hardware.

Možné hodnoty jsou:none, normal2x, normal3x, advmame2x, advmame3x, advinterp2x, advinterp3x, hq2x, hq3x, 2xsai, super2xsai, supereagle, tv2x, tv3x, rgb2x, rgb3x, scan2x, scan3x.

[render]
frameskip=0
aspect=true
scaler=hq2x

Celá obrazovka

Pro režim celé obrazovky je nutné povolit parametry fullscreen a fulldouble:

[sdl]
fullscreen=true
fulldouble=true

Výchozí nastavení Dosboxu:

[sdl]

fullscreen=false
fulldouble=false
fullresolution=original
windowresolution=original
output=surface
autolock=true
sensitivity=100
waitonerror=true
priority=higher,normal
mapperfile=mapper-0.74-3.map
usescancodes=true

[dosbox]

language=
machine=svga_s3
captures=capture
memsize=16

[render]

frameskip=0
aspect=false
scaler=normal2x

[cpu]

core=auto
cputype=auto
cycles=auto
cycleup=10
cycledown=20

[mixer]

nosound=false
rate=44100
blocksize=1024
prebuffer=25

[midi]

mpu401=intelligent
mididevice=default
midiconfig=

[sblaster]

sbtype=sb16
sbbase=220
irq=7
dma=1
hdma=5
sbmixer=true
oplmode=auto
oplemu=default
oplrate=44100

[gus]

gus=false
gusrate=44100
gusbase=240
gusirq=5
gusdma=3
ultradir=C:\ULTRASND

[speaker]

pcspeaker=true
pcrate=44100
tandy=auto
tandyrate=44100
disney=true

[joystick]

joysticktype=auto
timed=true
autofire=false
swap34=false
buttonwrap=false

[serial]

serial1=dummy
serial2=dummy
serial3=disabled
serial4=disabled

[dos]

xms=true
ems=true
umb=true
keyboardlayout=auto

[ipx]

ipx=false

[autoexec]