Bash_profile

Profil nastavení bashe

Úvodem

Soubor .bash_profile se nachází v adresáři uživatele a udává profilové nastavené bashe. Může obsahovat skripty.

/home/franta/.bash_profile

Zkratky - aliases

Zkraty se zapisují ve formě: zkratka='příkaz_pro_zkratku'. Taková zkratka se po zadání "zkratky" jako příkazu vykoná.

alias s="startx"
alias home="cd /home/martin"
alias wifi="sudo wifi-menu"

Automatický startx

Pokud není spuštěné grafické prostředí, spustí automaticky startx. Odzkoušeno na Arch Linuxu.

if systemctl -q is-active graphical.target && [[ ! $DISPLAY && $XDG_VTNR -eq 1 ]]; then
  exec startx
fi