Awesome

Dynamický správce oken pro X napsaný v Lua kódu

awesomewm.org/
Zdrojový kód Nastavení

Úvodem

Awesome je správce oken pro X. Spravuje okna v rozdílných rozloženích jako dlaždice a plovoucí obsah. Každé rozložení může být dynamicky změneno a optimalizovat tak prostředí pro aplikace k zahájení činnosti.

V dlaždicovém rozložení jsou okna organizována v hlavním a stohovatelném prostoru. Hlavní prostor obsahuje okna, která vyžadují nejvíce pozornosti, zatímco stohovatelný prostor chytá všechna ostatní okna. V plovoucím rozložení lze libovolně zvětšovat, rozahovat a rozmisťovat okna. Dialogová okna jsou vždy organizována jako plovoucí. Spirálové a ubývající rozložení jsou speciální případy dlaždicového rozložení.

Okna jsou seskupena podle cedulek, každé okno může být označeno s jednou nebo více cedulkami. Vybráním některých cedulek se zobrazí pouze okna s těmito cedulkami.

Je velmi rychlý a je založen na Lua kódu. Dovede automaticky organizovat okna na ploše podle předvoleb a uživatelem definovaných kritérií. Funguje na principu hlavního okna, které vyžaduje nejvíce pozornosti a stohování ostatních oken. Nastavení se provádí editací textového souboru, je přizpůsobitelný ze všech směrů. Více informací najdete na oficiálních stránkách Awesome.

Organizace oken

Lze vybírat asi z dvanácti druhů řazení oken, níže je popsáno několik charakteristických podob.

dlaždiceDlaždice

Automaticky přizpůsobuje okna do dlaždic po obrazovce a lze měnit velikost, první okno je na celou obrazovku.

rohRoh

V rohu se nachází větší hlavní okno a kolem něj se řadí zbývající.

lupaLupa

Uprostřed je hlavní okno a kolem něho jsou v pozadí další okna.

férovýFérový

Okna se dělí specifickým směrem "férově".

celá obrazovkaCelá obrazovka

Hlavní okno se zobrazí na celou obrazovku.

plovoucíPlovoucí

Okna plavou po obrazovce jak již známe z Windows a klasických desktopů. Lze libovolně měnit velikost.

Možnosti

Nastavení

Nastavení Awesome se provádí změnou konfiguračního souboru rc.lua, který se pro uživatele nachází ve složce .config/awesome v domovském adresáři. Systémové nastavení se nachází v /etc/xdg/awesome/.

/home/franta/.config/awesome/rc.lua
/etc/xdg/awesome
rc.lua

Moje nastavení

Výchozí barvy jsou modrá a průhledná tmavá, pozadí je krajina.