Porty

Výpis standartně využívaných portů a služeb na které můžeme ve výchozím stavu narazit

Jak se značí výchozí porty a služby?

PORTPROTOKOLSLUŽBA
0tcp, udpnevyužívá se
20tcp, udpFTP
21tcp, udpFTP-příkazy
22tcp, udpSSH
23tcp, udpTELNET
37tcp, udpTIME protocol
80tcp, udpHTTP
443tcp, udpHTTPS
1194tcpOpenVPN
5060tcp, udpSIP
5222tcpJabber
5223tcpJabber-SSL
5432tcpPostgreSQL
5900tcpVNC
8080tcpTOMCAT