Důležité soubory systémů Linux

Seznam důležitých souborů a jejich významu

/etc/default/*výchozí parametry konfigurace programů
/etc/X11/xinit/xinitrcsystémové nastavení spouštěcího skriptu X
/etc/security/limits.confbezpečnostní omezení
/etc/groupskupiny
/etc/login.defskonfigurace stínového hesla
/etc/locale.confnastavení lokalizace
/etc/locale.genlokalizace
/etc/passwduživatelské účty
/etc/shadowzabezpečení uživatelských účtů
/etc/subgidskupinové ID
/etc/subuiduživatelské ID
/etc/vconsole.confkonzole
~/.bashrckonfigurace bashe
~/.bash_profileprofil bashe
~/.signaturepodpis (email)
~/.xinitrcnastavení spouštěcího skriptu X
~/.Xresourcesnastavení zdrojů a programů v sezení
~/.Xsessionuživatelské sezení