Archivy a komprese

Archivy a způsoby komprese v systémech Linux

Správci archivů

  1. Xarchiver

    Xarchiver je svkělý a lehký správce archivů v prostředí GTK+.

  2. Ark

    Ark je nástroj pro správu archivů v KDE.

  3. PeaZip

    PeaZip je zajímavý meziplatformový správce archivů.

Tar

Tar je archivační utilita sloužící pro archivaci i extrakci a obecnou správu archivů. Bývá součástí Linuxu.

Zip

Je všeobecně používaný formát pro kompresy dat. K jeho používání stačí nainstalovat balík zip. Pro extrahování slouží utilita unzip.

Archivy vytvořené v operačním systému Linux jsou kompatibilní s archivy .zip ve Windows.

Práce s příkazem zip

Jednoduché zabalení souboru do zipu provedu zadáním příkazu zip, jména zipsouboru a zdroje.

zip zipsoubor.zip soubor

Jestliže chci zabalit soubory v adresáři a rozdělit archiv, aby každá část měla velikost maximálně 20MB, musím přidat argument k příkazu zip, stačí zadat:

zip -s 20m soubory.zip adresar/*

Před extrakcí rozdělených souborů se musí začít spojením zipových souborů, tím vytvořit sloučeninu a až poté extrahovat. K vytvoření sloučeniny stačí zadat :

zip -s 0 soubory.zip --out sloucenina.zip

Extrahování souborů z archivu sloucenina.zip provedeme nástrojem unzip

unzip sloucenina.zip