Moje obrázky ke stažení

Obrázky které vlastnoručně vyrábím, kreslím a upravuji pro potřeby webu k volnému stažení

Obrázky jsou ve formátech svg, png, jpg a gif

„Před použitím obrázků "někde" mě požádejte o svolení, děkuji. :)“


SVG obrázky

Některé prohlížeče mají problémy se složitějšími svg obrázky. Pro otevírání obrázků doporučuji použít SVG editor Inkscape. Velikost obrázků lze díky použitému formátu libovolně zvětšovat bez újmy na kvalitě. Náhledy jsou tvořené povětšinou png obrázky.