Marťasova příručka FreeBSD

Moje poznámky a informace k FreeBSD, verze 12

Oficiální příručka

Důležité příkazy pro desktop

Když jsem si instaloval desktop, setkal jsem se s různými příkazy a hodně bylo nového. Níže můžete vidět příklady, které se mohou hodit.

Přidělení uživateli práva pro sudo

Konfigurační soubor sudoers se nachází v /usr/local/etc/, musíme do něj zapsat uživatele:

franta ALL=(ALL) ALL

Důležité pravomoce pro uživatele

pw group mod -n wheel -m franta

Nastavení textového editoru v shellu

export EDITOR="/usr/local/bin/nano"

Změna shellu uživatele

chsh -s /usr/local/bin/bash

Vypnutí zvuků shellu (beep)

sysctl hw.syscons.bell=0
sysctl kern.vt.enable_bell=0

Permanentní vypnutí

V souboru /etc/sysctl.conf přidáme řádek:

kern.vt.enable_bell=0

Ovladač Synaptics pro touchpad

Do souboru /boot/loader.conf řádek:

hw.psm.synaptics_support="1"

Soubor /etc/rc.conf musí obsahovat řádek:

moused_enable="YES"

Ports

Systém FreeBSD disponuje takzvaným repozitářem ports, který obsahuje snímek více než 33 000 kusů vloženého software. Je strukturovaný do adresářů podle kategorií a programů v umístění /usr/ports. Takový software lze snadno stáhnout v podobě zdrojového kódu a případných patchů. Každý adresář znázorňující jednotlivý program obsahuje soubor Makefile.

Pro instalaci se přesuneme do adresáře programu jako například /usr/ports/x11-wm/dwm a použijeme nástroj make:

make install clean

Ssmtp namísto sendmail

Pokud chceme odesílat poštu vzdáleného poskytovatele pošty jako třeba Gmail, Seznam a podobně, můžeme si nainstalovat nástroj ssmtp a deaktivovat sendmail. Poté už stačí jen vybrat emailového klienta jako například Claws mail/Alpine.

1. Vypneme sendmail

V souboru /etc/rc.conf musíme vytvořit tyto řádky:

sendmail_enable="NO"
				
sendmail_submit_enable="NO"
sendmail_outbound_enable="NO"
sendmail_msp_queue_enable="NO"

Nastavení se projeví po restartu anebo můžeme ukončit sendmail ručně:

killall sendmail

2. Nainstalu­jeme ssmtp

cd /usr/ports/mail/ssmtp/
make install clean

3. Nakonfigu­rujeme ssmtp

Konfigurační soubor najdeme v umístění /usr/local/etc/ssmtp/ssmtp.conf a přidáme do něho řádky:

root=mujemail@gmail.com
				
mailhub=smtp.gmail.com:587
AuthUser=mujemail@gmail.com
AuthPass=mojeheslo
UseSTARTTLS=YES

Nahraďte mujemail@gmail.com svým emailem a místo mojeheslo své heslo k účtu.

Login_conf a čeština

Obsahuje rozmanité atributy a možnosti po přihlášení. Určuje sezení účtu, limity a nastavení uživatelského prostředí. Je použit některými programy pro nastavení po příhlášení do uživatelského prostředí a k vynucení politiky, přihlašování i administrativních omezení.

Soubor uživatelského nastavení .login_conf je v domovském adresáři. Pro český jazyk může vypadat nastavení login_conf takhle:

me:\
	:charset=iso-8859-2:\
	:lang=cs_CZ.UTF-8:

Systémový soubor je v umístění /etc/login.conf, kde je velká porce parametrů. Na systémový soubor běžně sahat nemusíme.

Loader.conf

Pro zavádění, způsob průběhu zavádění a různé možnosti zavádění je zde konfigurační soubor loader.conf, který se nachází v adresáři /boot. Budeme tedy editovat soubor /boot/loader.conf:

boot_mute=YES
autoboot_delay=2
hw.psm.synaptics_support="1"

Problémy s ovladačem radeon

Když jsem instaloval počítač s grafickou kartou Ati Radeon, setkal jsem se s případem, že po startu X byl neviditelný kurzor myši.

Jak jsem to vyřešil? Bylo třeba doplnit nastavení Xorg o pár konfiguračních souborů.

driver-radeon.conf

V umístění /usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/ vytvoříme konfigurační soubor driver-radeon.conf do kterého vložíve řádky:

Section "Device"
	Identifier "Device0"
	Driver	"radeon"
EndSection

90-cursor.conf

V umístění /usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/ vytvoříme konfigurační soubor 90-cursor.conf do kterého vložíve řádky:

Section "Device"
	Identifier "Device0"
	Option "SWCursor" "on"
EndSection

Tímto se problém s neviditelným kurzorem vyřešil.