Elektro - vzo­rečky pro výpočty

Elektro vzorečky pro různé výpočty proudu, odporu, napětí, výkonu a podobně

Ohmův zákon

U = I * R

I = U : R

R = U : I

Předřadný odpor před LED diodou(série)

R = (Ucelkové - ULED) : ILED

Výkon

P = U * I

I = P : U