Čas – date, hwclock, timedatectl

Kategorie: Obecně

Správa času v Linuxu a Unixu.

Date

Zobrazí anebo nastaví systémový čas. Příkaz date zobrazuje datum a čas do výstupu anebo se pokusí jej nastavit.

Ukáže datum a čas:

date

Ručně nastaví čas:

date --set="20200922 19:01"

Ukáže, který den byl dle data:

date -d "2017-06-01" +"%A"

Využití v příkazech anebo skriptech (ukáže rok,měsíc a den):

tar cfz /zaloha-`date +%F`.tar.gz /home/uzivate/.config

Hwclock

Nástroj pro správu hardwarového času, může:

 • zobrazit hardwarový čas
 • nastavit hardwarový čas na specifický čas
 • nastavit hardwarový čas ze systémového
 • nastavit systémový čas z hardwarového
 • nastavit časovou zónu jádra
 • NTP timescale

Atributy

Argumenty příkazu hwclock:

 • –set nastaví čas
 • -s, –hctosys nastaví systémový čas dle hardarového
 • -w, –systohc nastaví hardwarový čas dle systémového

Nastaví čas a datum:

hwclock --set --date='2025-01-14 09:25:01'

Nastaví HW čas dle systémového:

hwclock -w

Soubory

 • /usr/share/zoneinfo databáze systémových časových zón
 • /etc/adjtime konfigurace pro hwclock
 • /etc/localtime soubor časové zóny systému

Timedatectl

Další nástroj pro ovládání sytémového času a data. Může být použit pro zařazování a změnu systémového času a jeho nastavení.

Volby

 • status Zobrazí aktuální nastavení systémových hodin a RTC, informuje o síťové synchronizaci času.
 • set-time Nastaví čas.
 • set-timezone Nastaví časovou zónu
 • set-ntp Zapne synchronizaci s NTP servery, může mít hodnoty true a false
 • list-timezones Zobrazí seznam časových zón.

Příklady

Příklad nastavení data a času:

timedatectl 2019-11-28 13:42:51

Zapnutí synchronizace NTP:

timedatectl set-ntp true

Časová zóna

Pro správné nastavení časové zóny se ujistíme, že soubor localtime není nikam nalinkován a pak vytvoříme link na preferovanou časovou zónu:

unlink /etc/localtime
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Prague /etc/localtime