Byobu

Kategorie: Open-source

Byobu je nastavitelný manažer oken v konzoli a nástavba programů Screen a Tmux, dokonale ovládá práci s okny a rozdělování obrazovky. Je to sada skriptů, které rozšiřují základní možnosti Screen/Tmux. Zobrazuje informační panel, který obsahuje nadefinované typy informací. Program Byobu spolupracuje buď s programem Screen anebo Tmux, je uživatelsky přívětivější než dříve jmenované a vylepšuje je.

Byobu-screen

Použitý terminálový multiplexor se definuje v nastavení, nebo spustíme rovnou Byobu s preferovaným multiplexorem:

Výchozí multiplexor je Tmux, mě osobně více vyhovuje Screen. Pro změnu stačí zadat příkaz:

byobu-select-backend

Instalace

Alpine Linuxapk add byobu
Arch Linuxpacman -S byobu
CentOSyum install byobu
FreeBSDpkg install byobu
OpenSUSEzypper in byobu
Ubuntu/Debianapt-get install byobu

Nastavení

Uživatelské nastavení se nachází v domovském adresáři a program jej využívá primárně. Cesty ke konfiguraci:

  • ~/.byobu
  • /usr/share/byobu

Dialog nastavení vyvoláme klávesou F1 anebo příkazem byobu-config. K dispozici máme ještě další skripty pro nastavení programu:

  • byobu-config Spustí nastavení Byobu
  • byobu-ctrl-a Nastavení sekvence klávesové zkratky
  • byobu-disable Vypne zavádění Byobu po startu
  • byobu-enable Zapne zavádění Byobu po startu
  • byobu-select-backend Vybereme si backend – Screen/Tmux
  • byobu-select-session Vybereme sezení
Nastavení pomocí F1
Položky panelu
Klávesová zkratka

Klávesové zkratky

Sekvence klávesových zkratek je dána nastavenými parametry. Vybírat můžeme z profilů Emacs a Screen. Používám multiplexor Screen, takže sekvenci klávesových zkratek mám dle programu Screen – takže Ctrl + a. Pro výběr sekvence spustíme příkaz:

byobu-ctrl-a

Vlastní zkratky programu Byobu jsou následující:

F1Nastavení
F2Nové okno
F3Předchozí okno
F4Další okno
F6Odpojí sezení Byobu
F7Režim kopírování
F8Přejmenování okna
F9Nastavení
F10Konec režimu kopírování
Alt + PageupRoluje nahoru
Alt + PagedownRoluje dolů
Shift + F2Rozdělí obrazovku horizontálně
Shift + F3Saměří další okno při rozdělení
Shift + F4Saměří předchozí okno při rozdělení
Shift + F5Zruší veškerá rozdělení

Ostatní klávesy používané multiplexorem jsou na něm závislé a odvíjí se od použitého programu – Screen/Tmux.

Klávesové zkratky programu Byobu (F1 – F10) trochu kolidují se zkratkami ostatních cli programů, nejsou dobré a doporučuji je vypnout.

Vypnutí F1 – F12 kláves

Poupravíme konfigurační soubor v domovském adresáři ~/.byobu/keybindings a přidáme parametr source $BYOBU_PREFIX/share/­byobu/keybindings/­f-keys.screen.disable jako na příkladu:

source $BYOBU_PREFIX/share/byobu/keybindings/common
source $BYOBU_PREFIX/share/byobu/keybindings/f-keys.screen.disable
escape "^Aa"
register x "^A"
bindkey "^A"

Po startu Byobu klávesy F1 – F12 nefungují.

Tipy

  • Změna sekvence klávesových zkratek je příkazem byobu-ctrl-a.
  • reptyr pid Připojí program s číslem pid do Screenu. Vyžaduje program Reptyr.