Bash

Kategorie: Open-source

Bash je sh-kompatibilní příkazový interpret, který spouští příkazy čtené z klasického vstupu anebo ze souboru. Bash také zabudoval užitečné funkce ze shellů Korn a C (ksh, csh).

Bash je určený pro pohodlnou implementaci Shellu a pomůcek podílejících se na POSIX specifikaci (IEEE Standard 1003.1). Bash může být jako výchozí konfigurovaný pro POSIX přizpůsobení.

Nastavení

Obecné uživatelské nastavení je v souboru .bashrc, který se nachází v domovském adresáři uživatele. Dodatečné nastavení profilu, které je doporučeno pro přizpůsobení, najdeme v souboru .bash_profile.

/home/franta/.bashrc
/home/franta/.bash_profile

Bash_profile

Soubor .bash_profile se nachází v adresáři uživatele a udává profilové nastavené bashe. Může obsahovat skripty.

/home/franta/.bash_profile

Zkratky – aliases

Zkraty se zapisují ve formě: zkratka=’příkaz_pro_zkratku‘. Taková zkratka se po zadání „zkratky“ jako příkazu vykoná.

alias s="startx"
alias home="cd /home/martin"
alias wifi="sudo wifi-menu"

Automatický startx

Pokud není spuštěné grafické prostředí, spustí automaticky startx. Odzkoušeno na Arch Linuxu.

if systemctl -q is-active graphical.target && [[ ! $DISPLAY && $XDG_VTNR -eq 1 ]]; then
  exec startx
fi

Toto nastavení je pro obecné startování X Serveru v některých případech nepraktické a nepoužívá se.

Bash-completion

Pro rozšířené možnosti doplňování pomocí klávesy TAB můžeme nainstalovat balíček bash-completion. Tento nástroj se může prát s některými ručně zadanými nastaveními pro Bash, nicméně pro standardní konfiguraci funguje skvěle.