Prázdné disky a softwarový RAID – fdisk a mdadm

Kategorie: Obecně

Pomocí utilit fdisk a mdadm budeme schopni vytvořit a spravovat raidové pole typu 1 složené ze dvou disků.

Jestliže máme 2 disky sdb a sdc, musíme zajistit aby diskové oddíly byly stejně velké a je rovněž důležité, aby měly kompatibilní systém souborů (Linux RAID autodetect). Poté jen vytvoříme pole, přidáme do něj disky a zformátujeme výsledné raidové pole.

Příprava disků sdb a sdc

Disky sdb a sdc si připravíme pomocí nástroje fdisk:

fdisk /dev/sdb
n
t
w
  • Nápovědu získáme písmenem m
  • Výpis disku pomocí p
  • Vytvoření oddílu n
  • Typ oddílu t
  • Uložení pomocí w

Stejným způsobem připravíme i disk sdc. Kód souborového systému Linux RAID autodetect je fd.

Vytvoření raidového pole

Vytvoření raidového pole typu RAID1 o dvou zařízeních pomocí mdadm:

mdadm --create /dev/raid0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1

Nyní stačí vytvořit souborový systém na poli md0:

mkfs.ext4 /dev/raid0

Kontrola a připojení

cat /proc/mdstat

Výpis bude vypadat asi takhle:

Personalities : [raid1]
raid0 : active raid1 sdc1[1] sdb1[0]
        18432 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
unused devices: <none>

Připojení probíhá standardně:

mkdir /mnt/data
mount /dev/raid0 /mnt/data

Zápis do fstab je stejný jako u připojování ext4 oddílu.